Trang chủ > Tin tức

Tin tức

Lắp đặt dây cứu sinh dưới mái

Ngày đăng: 12/12/2019 , Lượt xem: 36

Cho thuê tải thử nghiệm

Ngày đăng: 12/12/2019 , Lượt xem: 34

Thử tải vị trí lắp điểm neo và điểm neo

Ngày đăng: 17/11/2019 , Lượt xem: 46

THỬ TẢI KHUNG ĐỠ DÂY DƯỚI MÁI

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 86

Điểm neo trên mái dạng tấm nặng không khoan

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 71

Dây cứu sinh dưới mái

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 84

Van an toàn cao áp

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 169

Áp suất cài đặt làm việc 16,6MPa (~170 kg/cm2)

Đồng hồ nhiệt độ

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 144

Dầu máy may công nghiệp White oil 32

Ngày đăng: 14/11/2017 , Lượt xem: 140

Chuyên dùng cho ngành công nghiệp may.