Trang chủ > Tin tức

Tin tức

THỬ TẢI KHUNG ĐỠ DÂY DƯỚI MÁI

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 364

Điểm neo trên mái dạng tấm nặng không khoan

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 345

Dây cứu sinh dưới mái

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 352

Van an toàn cao áp

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 417

Áp suất cài đặt làm việc 16,6MPa (~170 kg/cm2)

Đồng hồ nhiệt độ

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 411

Dầu máy may công nghiệp White oil 32

Ngày đăng: 14/11/2017 , Lượt xem: 407

Chuyên dùng cho ngành công nghiệp may.