Trang chủ > Tin tức

Tin tức

THỬ TẢI KHUNG ĐỠ DÂY DƯỚI MÁI

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 144

Điểm neo trên mái dạng tấm nặng không khoan

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 138

Dây cứu sinh dưới mái

Ngày đăng: 19/03/2019 , Lượt xem: 143

Van an toàn cao áp

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 215

Áp suất cài đặt làm việc 16,6MPa (~170 kg/cm2)

Đồng hồ nhiệt độ

Ngày đăng: 04/11/2017 , Lượt xem: 200

Dầu máy may công nghiệp White oil 32

Ngày đăng: 14/11/2017 , Lượt xem: 185

Chuyên dùng cho ngành công nghiệp may.