Trang chủ > Dịch vụ

Dịch vụ

Chế tạo thiết bị thử nghiệm

Ngày đăng: 16/12/2019 , Lượt xem: 100

Tải trọng thử

Ngày đăng: 12/12/2019 , Lượt xem: 81

Lắp đặt và nghiệm thử dây cứu sinh

Ngày đăng: 04/10/2018 , Lượt xem: 255

Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Ngày đăng: 02/08/2017 , Lượt xem: 234

Hỗ trợ kiểm định an toàn

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 338

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo ...

Hỗ trợ huấn luyện

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 274

Việc huấn luyện cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 220

Theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu .....