Trang chủ > Dịch vụ

Dịch vụ

Chế tạo thiết bị thử nghiệm

Ngày đăng: 16/12/2019 , Lượt xem: 181

Tải trọng thử

Ngày đăng: 12/12/2019 , Lượt xem: 157

Lắp đặt và nghiệm thử dây cứu sinh

Ngày đăng: 04/10/2018 , Lượt xem: 353

Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Ngày đăng: 02/08/2017 , Lượt xem: 319

Hỗ trợ kiểm định an toàn

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 413

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo ...

Hỗ trợ huấn luyện

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 356

Việc huấn luyện cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng

Ngày đăng: 16/07/2017 , Lượt xem: 285

Theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu .....