Trang chủ > > Lắp đặt dây cứu sinh dưới mái

Lắp đặt dây cứu sinh dưới mái

Hệ thống dây cứu sinh ngang đàn hồi dưới mái theo BS EN 795:2012 phù hợp với ISO 16024:2005 (TCVN 8206:2009) thỏa QCVN 23:2014.