Trang chủ > Dịch vụ > Tải trọng thử

Tải trọng thử

Tải trọng thử

1. Nhận yêu cầu khối lượng, kích thước và vị trí thiết bị cần thử tải.
2. Thiết kế lắp ghép khung tải thử theo kích thước yêu cầu. Khung được lắp ráp thuận lợi cho việc chuyên chở và lấy khung tải bằng xe nâng hoặc thiết bị cẩu kéo tại nơi nhà máy cần thử tải.
3. Xích và maní loại đúc phù hợp tới tải trọng thử được lắp sẳn trên khung tải nhằm mục đích thử ngay sau khi lấy khung tải ra khỏi xe chở tải ở vị trí thiết bị thử.
4. Tải thử được xếp vào khung tải và được cân theo 125% tải trọng của thiết bị thử.
5. Tải thử rút ra sẽ được đánh dấu sao cho tổng tải thử còn lại của khung tải là 110% tải trọng của thiết bị thử.
6. Cân được hiệu chuẩn sao cho sai số của tải thử tĩnh 125% và thử tải động 110% của thiết bị không quá 1kg.
7. Tải bù sẽ được dự phòng khi nhiệt độ hoặc thiết bị hiệu chuẩn khác biệt.