Trang chủ > Dịch vụ > Lắp đặt và nghiệm thử dây cứu sinh

Lắp đặt và nghiệm thử dây cứu sinh

Lắp đặt và nghiệm thử dây cứu sinh

Công ty chúng tôi hiện là đội chuyên nghiệp lắp đặt các hệ thống dây cứu sinh thẳng đứng cố định và hệ thống dây cứu sinh ngang đàn hồi.

Bên cạnh đó việc nghiệm thử các hệ thống dây cứu sinh này theo QCVN 23:2014 cũng được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.