Trang chủ > Dịch vụ > Hỗ trợ huấn luyện

Hỗ trợ huấn luyện

Hỗ trợ huấn luyện

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

- Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 

Huấn luyện an toàn (Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Huấn luyện an toàn chuyên ngành:

 • An toàn chung.
 • An toàn vận hành nồi hơi.
 • An toàn Bình Áp lực.
 • An toàn Cơ khí.
 • An toàn điện.
 • An toàn Hệ thống lạnh.
 • An toàn trong Hàn điện - Hàn hơi.
 • An toàn hóa chất.
 • An toàn vận hành Thiết bị nâng.

 

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU


Việc huấn luyện sơ cấp cứu nhằm giúp cho doanh nghiệp, người lao động có kiến thức sơ cấp cứu xử lý tình huống trước khi đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc chờ nhân viên y tế đến. Chương trình huấn luyện được tổ chức và thực hiện theo chuẩn của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

 

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP NGHỀ

 

Việc huấn luyện sơ cấp nghề nhằm bổ trợ hoặc hoàn thiện kiến thức cho người vận hành trực tiếp các thiết bị như:

 • Thiết bị Nâng (Xe nâng, Cầu trục, Máy vận thăng ...)
 • Thiết bị áp lực (Nồi hơi, Hệ thống lạnh, Máy nén khí ...)
 • Điện.
 • Cơ khí
 • Hàn
 • ...

.