Trang chủ > Dịch vụ > Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật

Công ty TNHH hỗ trợ kiểm định và dịch vụ Công nghiệp Toàn Quốc nhận thực hiện các công việc hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật chuyên môn cho tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được liệt kê trong thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra các thiết bị phụ chuyên ngành như:

- Van an toàn

- Áp kế

- Nhiệt kế

- Palang

- Tời nâng

...

Được Công ty chúng tôi sửa chữa, cải tạo hoặc cấp mới tùy theo hiện trạng hoặc yêu cầu của đơn vị sử dụng.